خدمات

چرا انتخاب ما

شركت هم‌آفرينان مي‌تواند در تدوين برنامه‌هاي راهبردي و استراتژي‌هاي رشد حوزه پارك و مراكز رشد به ويژه بر پايه الگوي پارك پلتفرمي و توسعه زيست‌بومي و تدوين ساختار سازماني، تدوين قانون جهش توليد دانش‌بنيان و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي: تجاري‌سازي و توسعه بازار تبادل و انتقال فناوري ،سرمايه‌پذير كردن شركت‌ها ، جذب سرمايه و ارزش‌گذاري فناوري، توانمندسازی شركت‌هاي كوچك در زمینه: آموزش‌هاي شركتي در جهت ايجاد ساختارهاي چابك مديريتي و نوآوري (بر پايه مدل‌هاي مكنزي، استارتاپ ناب و …) بر پايه قانون تجارت و حكمراني شركتي – ايجاد برنامه رشد شخصي‌سازي شده با سازگار بيشينه با قوانين حمايتي – دانش‌بنيان كردن و استفاده از شبكه و مزاياي آن و توانمندسازی شرکت های بزرگ در زمینه : آموزش‌هاي شخصي‌سازي شركتي- بازطراحي مدل كسب و كار بر پايه نوآوري (به ويژه نوآوري باز و اتصال به زيست‌بوم‌هاي شركت‌هاي بزرگ اقتصادي)- ارتقا فرهنگ نوآوري شركتي و ارتقا نسل R&D بر پايه حكمراني شركتي- بودجه ريزي عملياتي و هوش‌تجاري- توسعه اكوسيستم شركتي. افزايش ميزان ديده شدن با اتصال به شبكه‌هاي پيراموني هم‌آفرينان، توسعه بازار كارگزاران طراحي، اجرا، مشاوره، منتورينگ، كوچينگِ كليه فعاليت‌هاي پاركداري و مركز رشد داري.

طــراحی

(مشاوره و منتورینگ)

سرمـایه گــذاری


MATCH MAKING


ایجـاد مراکز نوآوری و شرکتی

بــروکــری


طـراحـی مدل کسب و کار

همکاری استراتژیک


بودجه ریزی


اجـرا و مـدیریـت


آمــوزش


تقویت شبکه سازی


ظرفیت های قانونی

(از جمله اعتبار مالیاتی)

تماس با ما

چنانچه به پشتیبانی بیشتر نیاز دارید با ما در ارتباط باشید

آدرس

آدرس

مشهد ، بلوار آخوند خراسانی، آخوند خراسانی۲۴، ساختمان قلم،واحد۲۰۳

تلفن تماس

05138458463

ایمیل

info@hamafarinan.com
CEO@hamafarinan.com