[

توسعه زیست بوم

هــم آفـرینان

]

هم آفرینان پارک پلتفرمی مجازی است که با هدف ارزش گذاری فناوری ، سرمایه پذیر کردن شرکتها و همچنین توسعه بازار شرکت ها و پارک های سطح کشور سعی دارد از طریق ارتقا فرهنگ نوآوری و با اتصال آنها به شبکه های متنوع و زیست بوم های شرکتی ، شبکه نوآوری پیرامون شرکت ها را گسترش دهد.
هسته اصلی هم آفرینان خالق مدل پردیس های علم و فناوری در سطح ملی بوده اند که قابلیت طراحی مدل های جدید بر پایه قوانین وزارت علوم را نیز دارد.

درباره هم آفرینان

ABOUT

هم‌آفرينان، با هدف كمك به توسعه بازار شركت‌هاي فناور از طريق ارتقا فرهنگ نوآوري در شبكه‌هاي پيراموني آن‌ها بوده است. افزايش فرهنگ نوآوري با اتصال آن‌ها به شبكه‌هاي متنوع و زيست‌بوم‌هاي شركتي به ويژه با رويكرد ايجاد درآمد‌هاي ارزي را مي‌توان پايدارترين روش براي افزايش سرعت رشد آنها دانست. هسته اصلي هم‌آفرينان خالق مدل پرديس‌هاي علم و فناوري در كشور بوده‌اند كه قابليت طراحي مدل‌هاي جديد بر پايه قوانين وزارت علوم را نيز دارد.

خدمات

هم آفرینان

طــراحی

(مشاوره و منتورینگ)

بــروکــری


اجـرا و مـدیریـت


سرمـایه گــذاری


آمــوزش


MATCH MAKING

همکاری استراتژیک


طـراحـی مدل کسب و کار


تقویـت شبــــکـه سـازی

ایجـاد مراکز نوآوری و شرکتی

بودجه ریزی


ظرفیت های قانونی


معرفــی اعضــــــا

TEAM

رضـا قنبـری

– هیات علمی دانشگاه فردوسی 
– رئیس سابق پارک علم و فناوری خراسان
– عضو کارگروه تخصصی فناوری وزارت علوم
– عضــــو اتـــاق فکــر سیاستـــگــــذاری فناوری
– عضو اتاق فکر سیاستگذاری وزارت علوم 
– عضــو کمسیـــون دائمی پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی
– عضو کارگروه تخصصی فناوری وزارت علوم از سال ۹۷ تا کنون


هادی زواشکیانی

– مدیرعامل مجموعه هاوش
– عضو هیات رئیسه فضاهای کار اشتراکی ایران
– مدیر اجرایی سامانه تدارکات صنعت ساختمان کشور

هـــاشــم مهـــذب

– مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان رضوی بمدت 12 سال
– مشاور پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در امور پارکداری
– عضو هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری بمدت 6 سال

داوود تفضــــلی

– مشاور نوآوری و توسعه فناوری
– معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری خرسان
– معاون پشتیبانی فناوری پارک علم و فناوری خراسان
– بنیانگذار و مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری خراسان
– عضو کارگروه توانمند سازی مراکز رشد وزرات علوم،تحقیقات و فناوری

آخرین اخبار و مقالات

LATEST NEWS

همکاران ما

چگونه هم آفرینان به شرکت های بزرگ و هلدینگ ها خدمات می دهد؟

هم آفرینان با رویکرد نوآوری باز، توسعه زیست بوم پیرامون شرکت های بزرگ و ایجاد شبکه نوآوری ؛ قابلیت طراحی مدل های رشد بر پایه قوانین وزارت علوم را دارد که باعث رشد و افزایش فرهنگ نوآوری در شرکت ها می شود.